Ηλεκτρολογικά έργα - εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού - δίκτυα DATA-VOICE-CCTV - συναγερμοί

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που πραγματοποιούμε είναι σύμφωνα με το νέο πρότυπο του ELOT HD384...

Περισσότερα ›
Θεμελειακές Γειώσεις

Θεμελειακές Γειώσεις - Αλεξικέραυνα

Η θεμελιακή γείωση είναι σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2006 σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD-384 και είναι η βασική...

Περισσότερα ›
Δίκτυα Υπολογιστών

Δίκτυα Υπολογιστών

Η δομημένη καλωδίωση έχει να κάνει με την καλωδιακή σύνδεση τηλεφωνικών συσκευών και υπολογιστών σε ένα ενιαίο δίκτυο...

Περισσότερα ›
Φωτοβολσταϊκά

Φωτοβολταϊκά

Περισσότερα ›
Υπέρυθρη Θέρμανση

Υπέρυθρη Θέρμανση

Περισσότερα ›
Συναγερμοί, CCTV

Συναγερμοί - CCTV

Το θέμα της ασφάλειας αποτελεί σημαντικό στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Όλοι μας επιθυμούμε να ζούμε σε ένα ασφαλές...

Περισσότερα ›