Οι υπηρεσίες μας: • Δομημένη καλωδίωση φωνής & δεδομένων
 • Οπτικές ίνες
 • Μελέτες φωτισμού
 • Φωτοβολταϊκά
 • Ηλεκτρολογικοί πίνακες
 • Θυροτηλεοράσεις θυροτηλέφωνα
 • Συντηρήσεις εγκαταστάσεων
 • Φωτισμός κήπων
 • Υπέρυθρη θέρμανση
 • Αυτοματισμοί
 • Πυρανίχνευση πυροπροστασία
 • Φωτισμός κτιρίων
 • Πιστοποιητικά ΔΕΗ
 • Κεραίες
 • Τοποθέτηση ρελέ διαφυγής
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Συστήματα ασφαλείας - συναγερμοί
  CCTV

Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που πραγματοποιούμε είναι σύμφωνα με το νέο πρότυπο του ELOT HD384.