Ώρες Λειτουργίας :

Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 20:00. Σάββατο 09:00 - 15:00

Γειώσεις - Αλεξικέραυνα

 

Θεμελιακή Γείωση

 

Η θεμελιακή γείωση είναι σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2006 σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD-384 και είναι η βασική γείωση λειτουργίας και προστασίας στις οικοδομές.

Ονομάζεται θεμελιακή επειδή κατασκευάζεται στα θεμέλια της οικοδομής.

Η μελέτη της θεμελιακής γείωσης πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών και η κατασκευή της πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ηλεκτρολόγους με κατάλληλη εκπαίδευση, ταυτόχρονα με τις εργασίες θεμελίωσης.

 

Αλεξικέραυνα

 

Ο σκοπός του αλεξικέραυνου είναι να παρέχει μία ελεγχόμενη οδό διαφυγής ώστε να μπορέσει να περάσει ο κεραυνός προς τη γη.

Σε διαφορετική περίπτωση ο κεραυνός θα έβρισκε την ευκολότερη (αυτή με τη μικρότερη αντίσταση) και συντομότερη οδό, η οποία θα μπορούσε να είναι ένα σπίτι, μια κεραία ή κολώνα, ένα δέντρο ή ακόμα και το σώμα ενός ανθρώπου.

Το αλεξικέραυνο είναι κατά κάποιο τρόπο ένας αγωγός του ηλεκτρισμού που έχει την μία άκρη του ψηλά και την άλλη άκρη συνδεδεμένη στην γη. Τα πρότυπα που περιγράφουν το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές ενός τέτοιου αντικεραυνικού συστήματος είναι το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197 και το πρότυπο ΕV 61024 1.

Ένα τέτοιο αντικεραυνικό σύστημα αποτελείται από την απαγωγή και τη γείωση.

Το σύστημα απαγωγής μπορεί να είναι τύπου ακίδας (πχ. Franklin) ή τύπου ιονισμού. Για περιπτώσεις κτιρίων με μεγάλη επιφάνεια προτιμάται το αλεξικέραυνο τύπου κλωβού Faraday (με πλέγμα αγωγών στην οροφή).

Η θεμελιακή γείωση είναι το καλύτερο σύστημα ώστε να απάγεις ένα κεραυνό.