Ώρες Λειτουργίας :

Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 20:00. Σάββατο 09:00 - 15:00

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που πραγματοποιούμε είναι σύμφωνα με το νέο πρότυπο του ELOT HD384.

Οι πελάτες προκειμένου να έχουν μία σωστή ηλεκτρική εγκατάσταση, πρέπει να επιλέγουν ηλεκτρολόγους πτυχιούχους, σωστά ενημερωμένους και έμπειρους, οι οποίοι θα κατασκευάσουν την εγκατάστασή τους σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο νέο πρότυπο.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι αξιόπιστα και να ακολουθούνται από τα ανάλογα πιστοποιητικά ελέγχου.